Huiswerkklas Basisonderwijs

 LESSEN Sinds september 2018 organiseren we ook een huiswerkklas voor basisschoolleerlingen van groep 7 en 8. Bij de Huiswerkklas Basisonderwijs ligt onze focus op het ontwikkelen van vaardigheden die leerlingen op de middelbare school nodig hebben, zoals plannen en huiswerk maken. 
 
 LESSEN 
De Huiswerkklas Basisonderwijs bestaat uit een serie van lessen. Tijdens deze lessen helpen we leerlingen uit groep 7 en 8 bij hun voorbereiding op de middelbare school.
We besteden we aandacht aan taal en rekenen en is er ruimte voor huiswerkbegeleiding. De lessen worden verzorgd door Deniz Demir, één van de beroepskrachten van Huiswerkklas Oude Westen. Ook kunnen de leerlingen bijvoorbeeld vragen stellen aan jongeren die al naar de middelbare school gaan. 

 GESCHIEDENIS 
In het schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met een pilot van de huiswerkklas voor het basisonderwijs op de Augustinusschool, de Jan Prinsschool en de Sint Willbrordschool. Na een positieve evaluatie hebben we voor schooljaar 2020-2021 besloten deze lessen vanaf onze eigen locatie  aan te bieden. Op deze manier kunnen ook leerlingen van andere bassischolen meedoen.
 
 VOOR WIE? 
Alle leerlingen van groep 7 en 8 kunnen deelnemen aan de huiswerkklas voor het basisonderwijs. Meer informatie over inschrijving en kosten vind je hier.