Huiswerkklas Basisonderwijs

Sinds september 2018 organiseren we ook een huiswerkklas voor basisscholen. Dit aanbod is anders dan de huiswerkklas voor het voortgezet onderwijs. Bij de Huiswerkklas Basisonderwijs ligt onze focus op het ontwikkelen van vaardigheden die leerlingen op de middelbare school nodig hebben, zoals plannen en huiswerk maken. Deze variant van de huiswerkklas vindt niet plaats in het pand van Huiswerkklas Oude Westen, maar lokalen van de deelnemende basisscholen.
 
 LESSEN 
De Huiswerkklas Basisonderwijs bestaat uit een serie van lessen die worden aangeboden op de deelnemende basisscholen. Tijdens deze lessen worden leerlingen uit groep 8 voorbereid op de middelbare school. Zo kunnen de leerlingen bijvoorbeeld vragen stellen aan jongeren die al naar de middelbare school gaan. Ook besteden we aandacht aan taal en rekenen en is er ruimte voor huiswerkbegeleiding. De lessen worden verzorgd door Deniz Demir, één van de beroepskrachten van Huiswerkklas Oude Westen. 

 PILOT 
In het schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met een pilot van de huiswerkklas voor het basisonderwijs op de Augustinusschool, de Jan Prinsschool. Op deze scholen hebben we in totaal 16 kinderen van groep 8 begeleid op weg naar het middelbaar onderwijs. De pilot is positief geëvalueerd door de scholen (en door de kinderen) en wordt daarom in 2019/2020 voortgezet. In september 2019 zijn we gestart met nieuwe lessen op de basisscholen.
 
 VOOR WIE? 
Alle basisscholen in Rotterdam Centrum kunnen deelnemen aan de huiswerkklas voor het basisonderwijs. Meer informatie over inschrijving en kosten vind je hier.