Huiswerkklas Voortgezet onderwijs

Huiswerkklas Oude Westen voor het voortgezet onderwijs (VO) biedt leerlingen een rustige en veilige plek om huiswerk te leren of te maken. Jongeren kunnen bij ons vier middagen in de week terecht. Bij binnenkomst krijgen ze wat te drinken en is er tijd voor een praatje. Vervolgens gaat iedereen hard aan het werk. De Huiswerkklas VO heeft twee ruimtes: een huiswerkruimte en een begeleidingsruimte. In de huiswerkruimte is het stil en kunnen de jongeren eventueel gebruikmaken van computers en tablets. In de begeleidingsruimte kunnen vrijwilligers met leerlingen gaan zitten om uitleg en instructie te geven.
 
 ONDERSTEUNING 
Een team van deskundige vrijwilligers staat vier dagen per week klaar om leerlingen te ondersteunen bij hun huiswerk. Deze vrijwilligers beantwoorden vragen van leerlingen of benaderen hen actief om te kijken op welke punten zij kunnen helpen. De vrijwilligers gaan inhoudelijk aan de slag met de leerlingen voor verschillende vakken, maar helpen ook bij het plannen van schoolwerk en voorbereiden van toetsen. Elke leerling wordt op basis van zijn of haar persoonlijke resultaten en hulpvragen begeleid gedurende het schooljaar. We registreren de voortgang van onze leerlingen in ons eigen administratiesysteem en houden ook de rapportcijfers bij.

Naast de vrijwilligers zijn er altijd twee beroepskrachten aanwezig: de coördinator en een docent. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij de huiswerkklas. De coördinator neemt regelmatig contact op met de ouders van onze leerlingen om hun voortgang te bespreken.

 UITJES 
Meerdere keren per jaar organiseren we een uitje met de jongeren. Zo zijn we onder meer naar Vakantiepark Drievliet, de Efteling en bioscoop Kino geweest. Met kerst en de ramadan organiseren we een maaltijd waarbij de ouders helpen om allerlei lekkere dingen klaar te maken. 

 VOOR WIE? 
Alle jongeren uit Rotterdam Centrum die op de middelbare school zitten of een opleiding volgen in het middelbaar of hoger beroepsonderwijs (mbo en hbo) mogen meedoen aan de Huiswerkklas VO. Meer informatie over inschrijving en kosten vind je hier.