Over Huiswerkklas Oude Westen

Huiswerkklas Oude Westen bestaat al meer dan 40 jaar en was tot kortgeleden onderdeel van Stichting Actiegroep Oude Westen. Onlangs is de huiswerkklas verhuisd naar de Josephstraat in het Oude Westen, maar tot die tijd was zij te vinden op het wijkplein in het pand van de Aktiegroep. Het wijkplein is dé ontmoetingsplek voor wijkbewoners en instellingen die met bewoners samenwerken. Gelukkig is de huiswerkklas ook op de nieuwe locatie gevestigd in het hart van het Oude Westen, waardoor zij snel deelgenoot is van ontwikkelingen die in de wijk spelen. 

STICHTING: BEKOSTIGING EN STATUTEN  
Sinds 28 september 2018 is de Stichting Huiswerkklas Oude Westen een zelfstandige stichting met ANBI-status. De medewerkers van de Huiswerkklas worden bezoldigd volgens de cao Sociaal Werk, schalen 9 en 10. De bestuursleden van de Huiswerkklas verrichten hun werk geheel vrijwillig en ontvangen geen vacatiegeld. Ook de vrijwilligers die leerlingen begeleiden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De bestuursleden en vrijwilligers krijgen eventuele onkosten vergoed op declaratiebasis. Stichting Huiswerkklas Oude Westen is dus grotendeels afhankelijk van fondsen en donaties. Wilt u ook bijdragen? Kijk dan hier voor meer informatie. 

 BELEIDSPLAN  
Huiswerkklas Oude Westen heeft voor 2020 een beleidsplan opgesteld dat hier te downloaden is. 

JAARVERSLAGEN EN JAARREKENINGEN 
U kunt hieronder de jaarverslagen en jaarrekeningen van Huiswerkklas Oude Westen. 
- Jaarverslag 2019
- Jaarrekening 2019
- Jaarverslag 2018
- Jaarrekening 2018

STATUTEN
De statuten van de stichting zijn opvraagbaar via bestuur@huiswerkklasoudewesten.nl