Secretaris

We zijn op zoek voor de HWK Oude Westen naar een enthousiaste Secretaris die samen met ons armoede bestrijdt in Rotterdam. Onze Stichting bestrijd armoede door leerondersteuning in verschillende vormen aan kansarme kinderen te bieden. Samen werken we in een leuk, inspirerend team bestaande uit vrijwilligers, medewerkers en een enthousiast bestuur. Kom jij ons helpen om deze missie waar te maken?
Momenteel zitten we in een transitie en willen we onze diensten verbreden – dit doen we projectmatig. Ook hebben onze organisatiestructuur aangepast, zodat we beter zijn aangesloten op het nieuwe beleidsplan. Echter, we kunnen een gestructureerd en enthousiast bestuurslid gebruiken. We hebben jou daarbij nodig!


Profiel
Wij zien de secretaris als het geweten van het bestuur. Je bent als secretaris van het bestuur verantwoordelijk voor verslaglegging van afspraken van de vergaderingen en voor het verzamelen en bewaren van informatie van de groep. Daarnaast ben je spin-in-het-web wat betreft alle acties die verbonden zijn externe verantwoording (jaarrekening, jaarverslag), zorg je dat we de jaaragenda tijdig volgen, en help je het bestuur dat we conform wet-en-regelgeving adequaat opereren.

Taak

 • Je bent (samen met de bestuursadviseur) sparringspartner, 'geheugensteun' en rechterhand van de voorzitter. En onderhoudt hiervoor nauw contact met de voorzitter en de bestuursadviseur.
 • Het bestuur leunt op je wat betreft de planning en organisationele
  bedrijfsuitvoeringsaspecten, zoals jaaragenda, vakantieoverzicht ed.
 • Je zorgt ervoor dat het bestuur een adequate vergaderingssysteem heeft: agendavorming, timemanagement, verslaglegging (roulerend notulist), locatie bepaling (online-offline), en inspraak op bepaalde zaken door bestuursleden en andere deelnemers.

Interesse? Mail dan naar bestuur@huiswerkklasoudewesten.nl Jij:

 • Je bent enthousiast, betrokken en communicatief!
 • Je hebt de skills om ons verhaal goed te vertalen op papier en in presentaties.
 • Je wordt gedreven door maatschappelijke betrokkenheid
 • Je hebt een vlotte pen.
 •  Als je niet afschrikt van taal dat erg gericht is op beleid en juridische zaken heb je een pré.

Wij:

 • Een mooi initiatief met als droom verder te groeien en armoede stevig aan te pakken in Rotterdam;
 • Een inspirerende bestuursfunctie waarin je een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding helpt bieden aan kinderen en jongeren;
 • Samenwerking met andere betrokken – we bieden je namelijk een leuk energiek team met veel vrijheid in werkuren (min. 8 uur per maand) en onderling vertrouwen;
 • Elke maand een transparante en gezellige bestuursbijeenkomst waar de medewerkers en vrijwilligers aansluiten;
 • De mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen.

Kom jij ons team versterken? Neem dan gauw contact met ons op!