Wat is Huiswerkklas Oude Westen?

Bij Huiswerkklas Oude Westen komen al sinds 1976 (voornamelijk middelbare) scholieren uit de wijk om hun huiswerk te maken. Zij worden begeleid door deskundige vrijwilligers. De huiswerkklas is een plek waar scholieren in alle rust kunnen werken aan het plannen en maken van hun huiswerk. We bieden goede begeleiding op specifieke vakken en zijn daarmee een alternatief voor commerciële, schoolgebonden huiswerkbegeleiding die vaak te duur is en weinig één-op-één begeleiding biedt. De huiswerkklas levert op deze manier een bijdrage aan gelijke kansen in het voortgezet- en basisonderwijs.
 
Ons uitgangspunt is: ‘it takes a village to raise a child’. Omdat de huiswerkklas wijk- en buurtgebonden werkt, bereiken we niet alleen de jongeren op een

laagdrempelige manier, maar ook hun ouders. Daarmee ondersteunt de huiswerkklas ook het pedagogisch klimaat in de wijk. We zijn een ontmoetingsplek voor jongeren uit de wijk en heel Rotterdam Centrum, waar zij plezier kunnen maken en anderen kunnen ontmoeten.
 
 VOOR WIE? 
Huiswerkklas Oude Westen is er voor leerlingen en studenten van de middelbare school en het mbo en hbo. We hebben ook een aanbod voor leerlingen van de basisschool. Alle kinderen uit Rotterdam Centrum mogen meedoen met de huiswerkklas.