Team

Huiswerkklas Oude Westen heeft twee beroepskrachten die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken van de huiswerkklas.

  • Ilina Fernandes (rechts) is coördinator van Huiswerkklas Oude Westen (VO). Zij houdt zich onder meer bezig met de vrijwilligers, ouders, leerlingen, administratie en toezicht tijdens onze openingstijden.
  • Deniz Demir is stafmedewerker en projectleider van de Huiswerkklas Basisonderwijs. Zij biedt begeleiding aan de middelbare scholieren wanneer de huiswerkklas open is en geeft de lessen voor de Huiswerkklas Basisonderwijs.

Naast de beroepskrachten werkt er een grote groep vrijwilligers bij de huiswerkklas. Zij bieden de leerlingen ondersteuning op verschillende vakgebieden.

Bestuur

Het bestuur van stichting Huiswerkklas Oude Westen bestaat uit zes leden die deze taak vrijwillig op zich nemen.

Christof Wielemaker

Voorzitter

Fondsen- en subsidiewerving en relatiebeheer.

bestuur@huiswerkklasoudewesten.nl

Mavis van Elshuis

Penningmeester

Financiële zaken.

Cleo Dieteren

Algemeen bestuurslid

Marketing en communicatie.

Mirjam van Tiel

Algemeen bestuurslid

Personeelsbeleid en financieel beleid.

administratie@huiswerkklasoudewesten.nl

Koen Roddeman

Algemeen bestuurslid

Indra Lavain

Algemeen bestuurslid