Partners

Om haar leerlingen goed te begeleiden bij hun huiswerk, vraagt Huiswerkklas Oude Westen een leerlingbijdrage aan leerlingen of hun ouders. We houden deze bijdrage bewust laag, zodat zoveel mogelijk jongeren de kans hebben om gebruik te maken van de huiswerkklas. 

Dit betekent dat de huiswerkklas grotendeels afhankelijk is van subsidies, fondsen en donaties. Elk jaar gaan we weer op zoek naar organisaties en individuen die een (financiële) bijdrage willen leveren aan het voortbestaan van de huiswerkklas. Huiswerkklas Oude Westen heeft een ANBI-status (algemeen nut beogende instelling), waardoor – onder bepaalde voorwaarden – donaties aan de huiswerkklas fiscaal aftrekbaar zijn.

Ook bijdragen en partner worden van de huiswerkklas? Stuur een bericht naar bestuur@huiswerkklasoudewesten.nl

De volgende partners maken de activiteiten van Stichting Huiswerkklas Oude Westen worden mede mogelijk:

  • Radar Uitvoering WMO
  • Gemeente Rotterdam
  • Fonds Snickers - de Bruijn
  • Sint Laurensfonds
  • Stichting Bevordering van Volkskracht

Ook winkeliers Caland Schoenen en Lopes Liquors dragen dit jaar een steentje bij.