Vrijwilligers

De huiswerkklas werkt met deskundige vrijwilligers met verschillende specialismen. Zo zijn er vrijwilligers met een achtergrond als docent, huisarts, bioloog of econoom. Per dag zijn er ongeveer vijf vrijwilligers aanwezig die de leerlingen kunnen helpen met o.a. het maken van huiswerk, het leren van een toets, het schrijven van een essay etc. De diversiteit die wij hebben aan vrijwilligers zorgt er voor dat de leerlingen op veel verschillende vlakken geholpen kunnen worden.

 MAAK KENNIS MET TWEE VAN ONZE VRIJWILLIGERS 
 Rosemarie Willems
“Ik was kinderpsychiater van beroep. In 2003 stopte ik met werken, maar ik miste het contact met kinderen. In het maanblad ‘Er op uit’ zag ik een oproep staan voor vrijwilligers voor de huiswerkklas en hier heb ik direct op gereageerd. Zo ben ik bij Huiswerkklas Oude Westen terecht gekomen, inmiddels alweer 17 jaar geleden.
 
Ik vind het leuk om kinderen enthousiast te maken voor vakken waar zij in
eerste instantie niets aan vinden. Biologie, kunstgeschiedenis, Duits en Nederlands zijn de vakken waar ik het meest in thuis ben. Daarnaast vind ik het ook een genoegen om kinderen te helpen met werkstukken, logisch denken en goed leren lezen. Het valt me op dat jongeren door het toenemende gebruik van computers teksten oppervlakkig lezen. Ik nodig hen uit om met aandacht te lezen. Op deze manier heb ik zelfs een leerling geholpen met een werkstuk over muziek, terwijl ik daar zelf weinig vanaf weet. Ik ben er trots op dat deze leerling een 9 heeft behaald voor dit werkstuk!”

Hans Rueb
“Ik ben wiskundeleraar en ben begonnen in het lager beroepsonderwijs (nu is dat vmbo in alle vormen). Ik heb lesgegeven op een huishoudschool, een school voor individueel- lager- en middelbaar onderwijs. In die periode ben ik (met vrouw en twee kinderen) voor drie jaar naar Zimbabwe vertrokken om daar te werken. Toen ik terugkwam bleek de school waar ik werkte te zijn gefuseerd en ben ik onderwijskunde gaan studeren. Vervolgens ben ik aan de slag gegaan op een middelbare school voor mavo, havo en vwo.
 
Eind jaren 60 en begin jaren 70 woonde ik met veel plezier in het Oude Westen. De wijk was toen ook al gemêleerd en ik voelde me er erg thuis. Ik wil, nu ik weer vaak in Rotterdam ben, graag iets terug doen en jongeren die soms de wind tegen hebben een duwtje in de rug geven. Ik werk graag met jonge mensen en vind lesgeven nou eenmaal leuk om te doen.
Daarom werk ik inmiddels twee jaar als vrijwilliger bij Huiswerkklas Oude Westen. Ik kan leerlingen natuurlijk helpen met wiskunde, maar ook bij andere exacte vakken kan ik ondersteuning bieden als de leerling mij duidelijk kan maken wat de vraag of het probleem is. Talen, behalve Engels, zijn minder mijn ding.
 
Onlangs heb ik een leerling uit 4 vwo en een leerling uit 5 havo geholpen met een onderwerp waarin ik nooit heb lesgegeven. Samen hebben we de benodigde kennis naar boven gehaald. Ik vond het erg leuk dat we elkaar op deze manier iets hebben geleerd.”